Naselja općine Bosiljevo

Općina obuhvaća područje 43 naselja koja čine četiri mjesna odbora: Bosiljevo, Grabrk, Prikuplje i Vodena Draga, u kojima danas živi oko 1500 stanovnika. Prostor općine reljefno je kraški kraj kroz koji se provlače lanci Družac(469 m) i Privis(461 m). Zbog reljefa i oštrije gorske klime žitelji se bave uzgojem otpornijih poljoprivrednih kultura, a u novije vrijeme sve više ovčarstvom i nešto manje govedarstvom. Zavičajni govor je kajkavsko-ikavski, uz vanjske utjecaje koji su posljedica stalnih migracija.

Popis naselja Općine Bosiljevo:
Beč, Bitorajci, Bosanci, Bosiljevo, Dani, Dugače, Fratrovci, Fučkovac, Glavica, Grabrk, Hrsina, Jančani, Johi, Kasuni, Korenić Brdo, Kraljevo Selo, Krč Bosiljevski, Laslavići, Lipovšćaki, Lisičina Gorica, Malik, Mateše, Milani, Novo Selo Bosiljevsko, Orišje, Otok na Dobri, Podrebar, Podumol, Potok Bosiljevski, Pribanjci, Rendulići, Resnik Bosiljevski, Sela Bosiljevska, Skoblić Brdo, Soline, Spahići, Strgari, Špehari, Umol, Varoš Bosiljevski, Vodena Draga, Vrhova Gorica, Žubrinci.